LarsFrantsen-Music.webador.com

Genus: Lotte Kjoeller family portrait in danish and english

Hvem er Lars Frantsen FøDt 16.05.1961 i brønshøj, Danmark     DK

 

 

UP: Lars playing his guitar. Photo: Lotte Kjoeller

 

DOWN: Lars playing his guitar. The first painting with Lars and Lotte together in team. Painting: Lotte Kjoeller

 

 

AKADEMIKER, FORFATTER OG GUITARIST LARS BRUUN FRANTSEN er født 16.05.1961 i Brønshøj og har været bosiddende i nærheden af eller i København lige siden. Lars er et meget intelligent menneske der kan utroligt mange ting. Han spiller både akustisk og elektrisk guitar men det er som akustisk guitarist og forfatter jeg kender ham bedst. 

 

Lars er glad for idræt som han bruger til at holde sig i form og som terapi. Han har også temmelig meget forstand på psykologi. Lars er ikke af kunstnerisk familie. Hans familie med hans far i spidsen som første akademiker er sprunget op i den bedre middelkasse.  Den hjemmegående mor Gerda er over 90 år og lever endnu. Faderen havde en ledende rolle i Postvæsnet. Faderen sørgede for at hans 2 sønner Lars og Erik fik en bedre uddannelse og mulighed i livet ved at de begge er akademisk uddannet. De er 2 kloge mænd. Lars er mest knyttet til sin mor Gerda da han er 10 år yngre end sin storebror og faderen døde inden han blev 50 år så da Lars var 16 år. På den måde kom hans del af familien ud af mange sociale problemer. De unge der lever i familien i dag har slet ikke den slags sociale problemer som forhen og får gode uddannelser. Kæden er brudt.

 

Ved siden af musikken skriver Lars bøger. Som skole bibliotekar færdes han blandt store og små børn hver dag. Han holder af børn og kan godt lide at lege. Han elsker sit arbejde. Der hjemme sidder akademikeren og bibliotekaren Lars så over skrivebordet og skriver på sine bøger. Han har mange bøger bla. en krimi og en del børnebøger han arbejder på. Nu er de første børnebøger ved at være færdige og jeg kan varmt anbefale Lars bøger for humor, lune, spænding og fantasi.

 

Jeg, billedkunstner og kunsthistoriker Lotte Kjøller, har været gift med akademikeren, musikeren, forfatteren og bibliotekaren Lars Bruun Frantsen i mere end 12 år. Det var begges første ægteskab. Efter dette formede et årelangt venskab sig hvor jeg har fulgt ham på godt og ondt lige siden. Det er ikke alle der kan forstå at vi holder sammen også efter at jeg er blevet gift igen. Men Lars og jeg er spundet sammen på godt og ondt. 

 

Lars er i nogle situationer en stærk mand. Han har sine styrker i det kreative, musikken og det litterære. Han er meget sprogligt begavet. Han er en meget dygtig guitarist der spiller både klassisk der anses som det svære og blues f.eks. Jeg husker det, som var det i går når han satte sig i min sofa og begyndte at øve på sin guitar. Synet af dette og glæden ved dette selskab er noget jeg senere i mit liv har følt jeg manglede. Han bragte smuk klassisk musik og svingende blues ind i mit hjem. Han bragte derved glæde. Han bragte den musikalske Lotte frem i mig. Han smurte mine ører fuld af god musik. På denne måde minder min første Lars lidt om min reservefar Alfredo Moreleón. De er lidt den samme mandetype.

 

Vi har brugt mange timer sammen i mit male-atelier hvor jeg har malet det ene billede af Lars min første mand efter det andet imens han spillede på sin guitar. De er næsten alle sammen solgt. Dette motiv viste sig at være især lige noget for kvinderne. Og jeg må indrømme at jeg syntes jo også at en nøgen guitarist er smuk. Der gik ikke lang tid efter at jeg havde mødt Lars før end han insisterede på at stå model for mig. Og mødet med min Lars spillende og nøgen der skulle males blev også fascinationen af dette spændende, interessante og både musikalsk intelligent og interlektuelt begavede menneske, min første ægtefælle Lars.

 

Ekskone, kunstner og kunsthistoriker Lotte Kjøller

Who is Lars Frantsen Born 16.05.1961 in brønshøj, Copenhagen, Denmark     UK

Photo: Lotte Kjoeller

GUITARIST LARS BRUUN FRANTSEN was born on 16.05.1961 in Brønshøj and has lived near or in Copenhagen ever since. Lars is a very intelligent person who knows an incredible number of things. He plays both acoustic and electric guitar but it is as an acoustic guitar artist I know him best.

 

I myself am a visual artist and it did not take long before we had made a collaboration where Lars played for my receptions and vernissages and I in turn got gig jobs. Lars belongs to the kind of musician where we prefer to party behind his instrument and do not want to be in the center all the time. So he enjoyed letting me and my art get to. What was sold went into the common box of the marriage and used for the common economy.

 

I, visual artist and art historian Lotte Kjøller, have been married to the academic, musician and librarian Lars Bruun Frantsen for more than 12 years. It was our first marriage. After this, a years-long friendship formed where I have followed him for better or worse ever since. Not everyone can understand that we stick together even after I get married again. But Lars and I are spun together for better or worse.

Lars is in some situations a strong man. He has his strengths in the creative, the music and the literary. He is a very skilled guitarist. I remember it like it was yesterday when he sat down on my couch and started rehearsing his guitar. The sight and joy of this company is something I later in my life have felt I was missing. He brought beautiful classical music and swinging blues into my home. He brought joy. He brought the musical Lotte forward in me. He anointed my ears full of good music.

 

We have spent many hours together in my painting studio where I have painted one picture of my first husband after another. They are almost all sold. This motif turned out to be especially just something for the women. And I must admit that I also thought that a naked guitarist is beautiful. It was not long after I had met Lars before he insisted on being a model for me. And the meeting with my Lars playing and naked to be painted also became the fascination of this exciting, interesting and both musically and intellectually gifted person, my first spouse Lars.

 

His first wife Lotte Kjøller

Familymembers of Lars Frantsen

Far: Bent Bruun Frantsen

Mor: Gerda Bruun Frantsen

 

Guitarist Lars Bruun Frantsen

Første ægteskab: Hustru lotte Kjøller Frantsen født Lotte Kjøller Christensen.

De er skilt nu. Lotte er gift igen.

ingen børn

 

Bror Erik Frantsen

1 hustru:

søn: Mikkel Frantsen

 

2 hustru: Lisbeth Capion

ældste datter: Katrine Capion

tvillinger: Nanna og Marie Capion

Copyright

Copyright: Lars Frantsen has copyright on this page and the pictures. It is not allowed to steal. If quistions write here.

Contact Lars Frantsen

You can contact Lars Frantsen by filling this form and he will contact you soon:

 

SHARE