Genus: Lotte Kjoeller family portrait in danish and english

About Lars Frantsen music

Musician Lars Frantsen plays in Gallery LK-kunst 2020   Photo Lotte Kjoeller

Guitarist Lars Frantsen is an artistic musician academic mann who performs solo with professional entertainment on classical guitar. So if you should use quiet, classical music and gentle instrumental blues, you can enjoy background music while you eat, keeping reception or artexhobits, look here!

 

When Lars plays his guitar, he does it professionally and beautifully but discreet and subdued. It's mostly instrumental tracks as f. Ex. Back, Bethoven, Spanish flamenco to classical guitar, gentle blues etc. Lars plays, but he also sings. So if you have an event where you want to have quiet, beautiful and gentle music, and you like the classical guitar, this is for you. It has been found to be excellent for many kinds of artexhibits where the classical, quiet tones complement the art on the wall really nice. 

Om Lars Frantsens Musik

Guitarist Lars Frantsen er en kunstnerisk musisk og akademisk mand, der optræder solo med professionel underholdning på klassisk guitar. Så hvis du skal bruge stille, klassisk musik og blid instrumental blues, så kan du nyde baggrundsmusik, mens du spiser, holder receptioner eller ferniseringer,  så se her!

 

Når Lars spiller sin guitar, gør han det professionelt og smukt, men diskret og afdæmpet. Det er mest instrumentalnumre som f.eks. Back, Bethoven, spansk flamenco til klassisk guitar, blid blues osv. Lars spiller, men han synger også. Så hvis du har et arrangement, hvor du vil have stille, smuk og blid musik, og du kan lide den klassiske guitar, er dette noget for dig. Det har vist sig at være fremragende til mange slags kunstgenstande, hvor de klassiske, stille toner komplementerer kunsten på væggen virkelig flot. 

Lotte Kjøller: Hvem er musikeren Lars Frantsen FøDt 16.05.1961 i brønshøj, Danmark     DK

Photo: Lotte Kjoeller

GUITARISTEN LARS BRUUN FRANTSEN er født 16.05.1961 i Brønshøj og har været bosiddende i nærheden af eller i København lige siden. Lars er et meget intelligent menneske der kan utroligt mange ting. Han spiller både akustisk og elektrisk guitar men det er som akustisk guitartist og forfatter jeg kender ham bedst. 

 

Jeg er selv billedkunstner og det varede ikke længe før end at vi havde lavet os et samarbejde hvor Lars spillede til mine receptioner og ferniseringer og jeg til gængæld skaffede spillejobs. Lars hører til den slags musiker der helst vil holde fest bag sit instrument og ikke ønsker at være i centrum hele tiden. Så han nød at lade mig og min kunst komme til. Hvad der blev solgt gik i ægteskabets fælles kasse og brugt til den fælles økonomi.

 

Jeg, billedkunstner og kunsthistoriker Lotte Kjøller, har været gift med akademikeren, musikeren, forfatteren og bibliotekaren Lars Bruun Frantsen i mere end 12 år. Det var begges første ægteskab. Efter dette formede et årelangt venskab sig hvor jeg har fulgt ham på godt og ondt lige siden. Det er ikke alle der kan forstå at vi holder sammen også efter at jeg er blevet gift igen. Men Lars og jeg er spundet sammen på godt og ondt. 

Lars playing his guitar. The first painting with Lars and Lotte together in team. Painting: Lotte Kjoeller

Lars er i nogle situationer en stærk mand. Han har sine styrker i det kreative, musikken og det litterære. Han er en meget dygtig guitarist. Jeg husker det som var det i går når han satte sig i min sofa og begyndte at øve på sin guitar. Synet af og glæden ved dette gode selskab er noget jeg senere i mit liv har følt jeg manglede. Min ny mand er ikke så musikalsk som min første. Han bragte smuk klassisk musik og svingende blues ind i mit hjem. Han bragte musikkens glæde. I mit ægteskab lærte jeg at høre når en tone er falsk og jeg udviklede mig musikalsk. Han bragte den musikalske Lotte frem i mig. Han smurte mine ører fuld af god musik.

 

Vi har brugt mange timer sammen i mit male-atelier hvor jeg har malet det ene billede af min første mand efter det andet. De er næsten alle sammen solgt. Dette motiv viste sig at være især lige noget for kvinderne. Og jeg må indrømme at jeg syntes jo også at en nøgen guitarist er smuk. Der gik ikke lang tid efter at jeg havde mødt Lars før end han insisterede på at stå model for mig. Og mødet med min Lars spillende og nøgen der skulle males blev også fascinationen af dette spændende, interessante og både musikalsk intelligent og interlektuelt begavede menneske, min første ægtefælle Lars.

 

Ekskone, kunstner og kunsthistoriker Lotte Kjøller

Lotte Kjoeller: Who is Musician Lars Frantsen Born 16.05.1961 in brønshøj, Copenhagen, Denmark     UK

Photo: Lotte Kjoeller

GUITARIST LARS BRUUN FRANTSEN was born on 16.05.1961 in Brønshøj and has lived near or in Copenhagen ever since. Lars is a very intelligent person who knows an incredible number of things. He plays both acoustic and electric guitar but it is as an acoustic guitar artist I know him best.

 

I myself am a visual artist and it did not take long before we had made a collaboration where Lars played for my receptions and vernissages and I in turn got gig jobs. Lars belongs to the kind of musician where we prefer to party behind his instrument and do not want to be in the center all the time. So he enjoyed letting me and my art get to. What was sold went into the common box of the marriage and used for the common economy.

 

I, visual artist and art historian Lotte Kjøller, have been married to the academic, musician and librarian Lars Bruun Frantsen for more than 12 years. It was our first marriage. After this, a years-long friendship formed where I have followed him for better or worse ever since. Not everyone can understand that we stick together even after I get married again. But Lars and I are spun together for better or worse.

Lars is in some situations a strong man. He has his strengths in the creative, the music and the literary. He is a very skilled guitarist. I remember it like it was yesterday when he sat down on my couch and started rehearsing his guitar. The sight and joy of this company is something I later in my life have felt I was missing. He brought beautiful classical music and swinging blues into my home. He brought joy. He brought the musical Lotte forward in me. He anointed my ears full of good music.

 

We have spent many hours together in my painting studio where I have painted one picture of my first husband after another. They are almost all sold. This motif turned out to be especially just something for the women. And I must admit that I also thought that a naked guitarist is beautiful. It was not long after I had met Lars before he insisted on being a model for me. And the meeting with my Lars playing and naked to be painted also became the fascination of this exciting, interesting and both musically and intellectually gifted person, my first spouse Lars.

 

His first wife Lotte Kjøller

Ballads and blues duo

Photo: Lotte Kjoeller

DK: Lars har erfaring med at spille musik fra mange små og store spillesteder med forskellige bands. Det sidste band han tilhørte var "Ballads and Blues" en duo han havde med sin overbo og veninde Bettina Birkvel. På dette billede ser man duoen blive præsenteret af en lokal musikhandler og arrangør i Vanløse, Bogholder Alle 66 under en lokal musikfestival Rock i Rendesten.

 

UK: Lars has experience playing music from many small and large venues with different bands. The last band he belonged to was "Ballads and Blues" a duo he had with his overbo and friend Bettina Birkvel. In this picture you see the duo being presented by a local music dealer in Vanløse, Bogholder Alle 66 during a local music festival.

ROCK i REndestenen / Rock in the gutter Stone

Photo: Lotte Kjoeller

DK: Her ser I publikum lytte til Ballads and Blues. I kan se Lars og Bettina i bagrunden spille og synge. Vejret er godt, det er sommer og stemningen høj.  Musikfestivalen er meget lokal og hedder "Rock i Rendestenen". Den findes ikke mere da arrangøren er død. Ballads and Blues eksisterer heller ikke mere da Bettina desværre også er død. Festivalen ledtes af lokale sponsorer og butiksindehavere i Vanløse. Musikfestivalen blev holdt lige uden for mit og Lars andet hjem på Bogholder Alle 66 st th, samt mit kunstner atelier i Vanløse neden under. Så selvfølgelig var de med. Det hørte til.

 

UK: Here the audience watches listen to Ballads and Blues. You can see Lars and Bettina in the background playing and singing. The weather is good, it's summer and the mood is high. The music festival is very local and is called "Rock in the Gutter Stone". It is led by local sponsors and store owners in Vanløse. The music festival was held right outside my and Lars' second home at Bogholder Alle 66 st th in Vanløse. So of course they were with.

Lars Frantsen Musician CV

Lotte Kjoeller paintings of Lars Frantsen

Lars Frantsen used in paintings by

Lotte Kjoeller

Copyright

Copyright: Lars Frantsen has copyright on this page and the pictures. It is not allowed to steal. If quistions write her here.

Contact Lars Frantsen

You can contact Lars Frantsen by filling this form and he will contact you soon:

 

SHARE