Genus: Lotte Kjoeller family portrait in danish and english

Hvem er Forfatteren Lars Frantsen FøDt 16.05.1961 i brønshøj, Danmark    DK

Lars 2021. Photo Lotte Kjoeller

Er han den ny Benny Andersen?

 

Lars Frantsen 2015. Photo Lotte Kjoeller

 

AKADEMIKER OG FORFATTER LARS BRUUN FRANTSEN er født 16.05.1961 i Brønshøj og har været bosiddende i nærheden af eller i København lige siden. Lars er et meget intelligent menneske der kan utroligt mange ting. Han spiller både akustisk og elektrisk guitar men det er som akustisk guitartist og forfatter jeg kender ham bedst. 

 

Lars er uddannet som bachelor på RUC i Dansk og Historie. Han har en meget stor almen viden og god humor. Ved siden af guitaren skriver Lars bøger. I år 2006 gik Lars på Hemingway Skriveskole.

 

Som skole bibliotekar på  Kaptajn Johnsens Skole, Frederiksberg færdes han blandt store og små børn hver dag. Han holder af børn og kan godt lide at lege.

På Lars skole GÅR børnene ikke til biblioteket - de LØBER. Lars arrangerer nemlig quiz med spørgsmål fra bøgernes verden hvor de i grupper dyster om litterær viden i børnehøjde. Det synes børnene er sjovt. Så hos Lars er det sjovt at gå på biblioteket.

 

Lars har også udmærket sig ved at kunne hjælpe de store børn med deres eksamen i dansk og historie. Han har adskillelige gange som lektie- og eksamenshjælp forberedt en ung som havde svært ved sin eksamen til at få 12. Lars siger at han forsøger at få den rette sammenhæng til at gå op for eksaminanten så vedkommende selv kan forstår den rette sammenhæng i teksten. Censor havde en gang sagt at eleven efter at onkel hjalp at hun "Fik Vita Andersen op at flyve". Det er hjælp til at forstå selv og ikke udenadslære. 

 

Der hjemme sidder akademikeren og bibliotekar Lars så hen over skrivebordet og skriver på sine bøger. Han har mange bøger bla. en Krimi og en del børnebøger han arbejder på. Nu er de første børnebøger ved at være færdige og jeg kan varmt anbefale Lars bøger for humor, lune og fantasi. Jeg synes at Lars bøger vidner om en stor reccource indenfor litteratur både i børnehøjde og til voksne, men med den baggrund han har er det jo oplagt at bruge ham som børnebogs- og unge- forfatter. 

 

Jeg Lotte Kjøller er jo ikke kun kunstner men også illustrator og medlem af Dansk Forfatterforening. I kan læse mere om mig under lottekjoeller-books i menyen. Jeg vil gerne tilbyde et samarbejde hvor Lars og jeg begge bliver lønnet for at udgive tekster af Lars Frantsen med mine illustrationer. Jeg laver både illustrationer til små, men aller helst større børn og voksne. 

 

Jeg, billedkunstner, illustrator, lyriker og kunsthistoriker Lotte Kjøller, har været gift med akademikeren, musikeren, forfatteren og bibliotekaren Lars Bruun Frantsen i mere end 12 år. Det var vi begges første ægteskab. Efter dette formede et årelangt venskab sig hvor jeg har fulgt ham på godt og ondt lige siden. Det er ikke alle der kan forstå at vi holder sammen også efter at jeg er blevet gift igen. Men Lars og jeg er spundet sammen på godt og ondt. 

 

Ekskone, kunstner og kunsthistoriker Lotte Kjøller

Who is Author Lars Frantsen Born 16.05.1961 in brønshøj, Copenhagen, Denmark     UK

Lars 2015. Photo: Lotte Kjoeller

ACADEMIC AND AUTHOR LARS BRUUN FRANTSEN was born on 16.05.1961 in Brønshøj and has lived near or in Copenhagen ever since. Lars is a very intelligent person who knows an incredible number of things. He plays both acoustic and electric guitar but it is as an acoustic guitar artist and writer I know him best.

 

Lars is educated as a bachelor at Ruc University in Danish and History. He has a very great general knowledge and good sense of humor. Next to the guitar, Lars writes books. As a school librarian at Captain Johnsen's School, Frederiksberg, he moves among large and small children every day. He loves children and likes to play. At Lars' school, the children do NOT GO to the library - they RUN. Lars arranges quizzes with questions from the world of books where they compete in groups about literary knowledge at child height. It seems the kids are having fun. So with Lars, it's fun to go to the library.

 

At home, the academic and librarian Lars sits across the desk and writes on his books. He has many books, among others. a novel and a number of children's books he is working on. Now the first children's books are nearing completion and I can highly recommend Lars' books for  humor and imagination. 

I think that Lars' books testify to a great reccource within literature both in childhood and adults, but with the background he has, it is obvious to use him as a children's book author. I, visual artist and art historian Lotte Kjøller, have been married to the academic, musician and librarian Lars Bruun Frantsen for more than 12 years. It was our first marriage. After this, a years-long friendship formed where I have followed him for better or worse ever since. Not everyone can understand that we stick together even after I get married again. But Lars and I are spun together for better or worse.

 

Ex-wife, artist and art historian Lotte Kjøller

Lars Frantsen CV

Lotte Kjøller illustration med Lars ansigt til Livløber digtcyklus af Lotte Kjøller

Copyright

Copyright: Lars Frantsen has copyright on this page and the pictures. It is not allowed to steal. If quistions write her here.

Contact Lars Frantsen

You can contact Lars Frantsen by filling this form and he will contact you soon:

 

SHARE